The Dyffryn Ogwen Agricultural Show, Bethesda was formed when six local farmers got together to discuss the possibility of establishing a show.

A committee was then formed followed by a programme and then the first ever show was held on Saturday June 10th 1972 on the Dyffryn Ogwen School fields and the women's section held in the school­ dining hall.

The show remained on the school fields until 1984 when it then moved to Talysarnau fields, Llanllechid for a few years before moving to its present location on Dol Dafydd rugby fields.

The only time the show has been cancelled was in 2001 during the foot & mouth outbreak.

The present printed programme caters for all the competitions including Horses & Ponies, Sheep, Shearing, Cooking, Produce, Handcraft and Children Section.

Sefydlwyd Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen, Bethesda pan ddaeth chwech o ffermwyr yr ardal at ei gilydd I drafod y posibilrwydd o gynnal sioe, yna trefnwyd pwyllgora pan rhaglen a chynhaliwyd y Sioe gyntaf ar Dydd Sadwrn, Mehefin y 10fed 1972 ar gaeau Ysgol Dyffryn Ogwen ar Adran y Merched yn Ffreutu pan ysgol.

Bu ar gaeau pan ysgol hyd 1984 ac yna ar gaeau Talysarn, Llanllechid am ychydig flynyddoedd, wedi hyny ar gaeau Dol Dafydd (caeau rygbi) hyd y presennol yn ddi dor ond am flwyddyn 2001 pan fu rhaid gohirio oherwydd clwy traed ar genau..

Lluniwyd rhaglen ar gyfer cystadlaethau merlod, defaid, cneifio, coginio, cynnyrch a gwaith llaw ac adran y plant.