The Dyffryn Ogwen Agricultural Show, Bethesda was formed when six local farmers got together to discuss the possibility of establishing a show.

A committee was then formed followed by a programme and then the first ever show was held on Saturday June 10th 1972 on the Dyffryn Ogwen School fields and the women's section held in the school­ dining hall.

The show remained on the school fields until 1984 when it then moved to Talysarnau fields, Llanllechid for a few years before moving to its present location on Dol Dafydd rugby fields.

The only time the show has been cancelled was in 2001 during the foot & mouth outbreak.

The present printed programme caters for all the competitions including Horses & Ponies, Sheep, Shearing, Cooking, Produce, Handcraft and Children Section.

Sefydlwyd Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen, Bethesda pan ddaeth chwech o ffermwyr yr ardal at ei gilydd I drafod y posibilrwydd o gynnal sioe, yna trefnwyd pwyllgora pan rhaglen a chynhaliwyd y Sioe gyntaf ar Dydd Sadwrn, Mehefin y 10fed 1972 ar gaeau Ysgol Dyffryn Ogwen ar Adran y Merched yn Ffreutu pan ysgol.

Bu ar gaeau pan ysgol hyd 1984 ac yna ar gaeau Talysarn, Llanllechid am ychydig flynyddoedd, wedi hyny ar gaeau Dol Dafydd (caeau rygbi) hyd y presennol yn ddi dor ond am flwyddyn 2001 pan fu rhaid gohirio oherwydd clwy traed ar genau..

Lluniwyd rhaglen ar gyfer cystadlaethau merlod, defaid, cneifio, coginio, cynnyrch a gwaith llaw ac adran y plant.

© 2019 by CWP&C

  • Facebook Social Icon

The Show is held on Dol Dafydd Rugby Fields, Bethesda

This years show will be held on 08.06.2019

Find us on Facebook

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now